Bli medlem

Et medlemskap i FAKTOR kan være nyttig på mange måter. Først og fremst handler det om et utløp for et engasjement for byutvikling. Men det handler også om å knytte relasjoner til andre næringslivsaktører i byen. I tillegg har vi en rekke arrangementer gjennom året, der vi deler kunnskap, informasjon og erfaringer som du vil ha nytte av i det daglige.

Alle medlemsbedrifter får tilgang på samtlige arrangementer i regi av FAKTOR. Dette inkluderer blant annet svært populære arrangementer som:

 • Frokostmøter
 • Kveldsproduksjoner
 • Bakgården vorspiel
 • Harstadkonferansen (medlemspris)


Vi er alltid ute etter å få med flere engasjerte medlemsbedrifter som ønsker å bidra til å gjøre Harstad til en enda bedre by i fremtiden. 

Bli en FAKTOR du også!

Les mer ↓

Bli en Faktor du også

Medlemskap i FAKTOR

Nettverk, relasjoner, kunnskap og innsats for byutvikling. Dette er noe av utbyttet som våre medlemmer setter pris på ved å være med i FAKTOR. Hvis du ønsker at din bedrift skal ta en mer aktiv rolle i byutvikling og lokalt næringsliv, så er du bare en enkel søknad unna.

Medlemskontingent:

Denne fastsettes årlig på FAKTOR sin generalforsamling, og er for tiden kr. 25.000,- pr år for A-medlemmer, og kr 15.000,- pr år for B-medlemmer (for bedrifter med inntil 4 årsverk).

Kontingenten skal bl.a. benyttes til:

 • å initiere og støtte prosjekter som bidrar til positiv byutvikling
 • det årlige stipendiet ”seire-ved-å-dele”
 • FAKTORs egenaktiviteter, arrangementer og produksjoner
 • 6 frokost/kveldsmøter
 • profilering av den enkelte medlemsbedrift
 • å bidra til og utvide bedriftenes markedsgrunnlag
 • å lage 2-3 aktiviteter i året som øker sosial trivsel i den enkelte bedrift og på tvers av bedriftene
 • å kunne bidra til kompetanseheving gjennom kurs, foredrag studieturer osv
 • Bakgården


I tillegg vil det enkelte medlem motta invitasjoner og tilbud om å delta på andre arrangementer og konferanser i regi av FAKTOR eller den enkelte medlemsbedrift.

Eventuelle egenandeler på det enkelte arrangement fastsettes av styret hvor man også tar hensyn til den enkelte virksomhets medlemsstatus (A/B).

Har du ellers noen spørsmål om medlemskap eller andre ting, er det bare å ta kontakt.